Analiza statystyczna

Analiza statystyczna gospodarki amerykańskiej wykazuje, że w ciągu dość długiego okresu historycznego, od drugiej połowy XIX wieku do początków II wojny światowej, stopa procentowa – przy znacznych wahaniach rocznych — wykazywała tendencję spadkową. Szczególnie silny jej spadek zaznaczył się w dziesięcioleciu 1930—1940, przy czym utrzymywała się ona na niskim poziomie aż do drugiej połowy lat czterdziestych. Od tego okresu występuje silna zwyżkowa tendencja stopy procentowej. Załamanie poziomu stopy procentowej w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych wywołane było gwałtownym spadkiem popytu na kredyt, związanym ze szczególnie silnym obniżeniem poziomu aktywności we wszystkich dziedzinach gospodarki. Stan ten utrzymuje się aż do II wojny światowej i przez pierwsze lata powojenne. Na tle przyspieszonego po II wojnie światowej tempa wzrostu gospodarczego głównych krajów kapitalistycznych dokonuje się też’ wyraźny wzrost poziomu stopy procentowej. Jego przyspieszenie w końcu lat sześćdziesiątych, utrzymujące się także w latach siedemdziesiątych, miało źródło przede wszystkim w nasileniu się zjawisk inflacyjnych.

Stopy procentowe

Udzielenie pożyczki przez kapitalistę pieniężnego kapitaliście funkcjonującemu jest swoistego rodzaju transakcją towarowo-pieniężną. Kapitał — własność występuje w niej jako specyficzny rodzaj towaru. W zwykłej operacji sprzedaży towaru wartość użytkowa tego towaru zostaje przeniesiona z rąk jednego użytkownika do rąk drugiego i ostatecznie znika po zakończeniu aktu konsumpcji. Wartość użytkowa kapitału pieniężnego, polegająca na zdolności tego kapitału do pomnażania wartości dodatkowej, nie znika w czasie jego użytkowania, lecz zostaje zachowana. Inaczej także kształtują się stosunki własności w operacji, której przedmiotem jest kapitał pożyczkowy. Po sprzedaży zwykły towar przestaje być własnością sprzedawcy, a jego wartość użytkowa nie wraca więcej do pierwotnego właściciela. Kapitalista pieniężny odstępuje natomiast swój kapitał na określony okres, po którym kapitał ten powraca do niego z przyrostem — procentem. W okresie użytkowania kapitału pieniężnego przez kapitalistę funkcjonującego – – kapitalista pożyczkowy zachowuje w stosunku do swego kapitału pełne prawo własności. W zwykłej transakcji kupna-sprzedaży ekwiwalentem dla sprzedawcy za odstąpienie towaru jest jego wartość, wyrażona w pieniężnej postaci, czyli cenie. Ceną natomiast za odstępowanie na określony okres kapitału pożyczkowego jest procent od pożyczonego kapitału, będący opłatą za wykorzystanie kapitału pieniężnego.

Wysokość procentu

Jakie czynniki określają wysokość procentu płaconego kapitaliście pieniężnemu? . W warunkach swobodnej gry mechanizmu rynkowego w dziedzinie stosunków kredytowych stopa procentowa od udzielanych kredytów zależy w decydującym stopniu od podaży i popytu na kapitał pożyczkowy. Działają tutaj prawa podobne do praw kształtujących ceny towarów na rynku. Wzrost podaży wolnych kapitałów pieniężnych — przy danym popycie — prowadzi do spadku stopy procentowej, zaś wzrost popytu na kapitał pożyczkowy — przy danej podaży — prowadzi do wzrostu tej stopy. Wszystkie wiec czynniki zwiększające podaż wolnych kapitałów pieniężnych działają w kierunku spadku wysokości stopy procentowej, te czynniki natomiast, które powodują wzrost popytu na kapitał pieniężny przyczyniają się do występowania tendencji zwyżkowych stopy procentowej. Kierując się tymi zasadami można określić najogólniejszy wpływ poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego na tendencję stopy procentowej. „Niski poziom procentu przypada przeważnie na okres pomyślnej koniunktury, czyli na okres nadzwyczajnego zysku […] maksimum zaś procentu – aż do najwyższego lichwiarskiego poziomu — na okres kryzysu”. Wysoki poziom stopy procentowej podczas kryzysu jest wynikiem wzmożonego zapotrzebowania na kapitał pieniężny, związanego z trudnościami zbytu towarów. Trudności zbytu zmuszają do poszukiwania obcych środków pieniężnych w celu realizacji zobowiązań.

Rola kredytu w gospodarce

Kredyt i system kredytowy odgrywały i odgrywają istotna rolę w mechanizmie gospodarki kapitalistycznej. Zagadnieniem tym. zajmowali się klasycy marksistowskiej ekonomii politycznej, a głównie K. Marks i W. Lenin. Szereg tez formułowanych przez nich w tej sprawie odnosi się także i do warunków współczesnego kapitalizmu. Marks wskazywał w szczególności na następujące zjawiska związane z rolą kredytu: 1. Kredyt był istotnym czynnikiem działania prawa zysku przeciętnego, pośrednicząc w wyrównywaniu stopy zysku do poziomu przeciętnego, 2. Rozwój systemu kredytowego prowadzi do zmniejszenia ilości znaków pieniężnych, niezbędnych w procesie wymiany towarów. 3. Kredyt przyspiesza proces obiegu towarów, a. tym samym „tempo obiegu pieniężnego. Działając w tym kierunku jest istotnym czynnikiem przyspieszenia procesu reprodukcji kapitału w ogóle. 4. Kredyt jest ważnym czynnikiem przyspieszenia procesów centralizacji kapitału. System kredytowy z jednej strony skupia chwilowo wolne środki pieniężne różnych grup społecznych, z drugiej – – oddaje je do dyspozycji kapitalistów w formie pożyczek dla finansowania przedsięwzięć gospodarczych o różnej skali.

Nowe nakłady kapitałowe

Mechanizm powstawania dodatkowych zysków w rolnictwie kapitalistycznym na skutek zastosowanych nowych nakładów kapitałowych w tę samą działkę ziemi jest podobny do mechanizmu powstania nadzwyczajnego zysku w przemyśle. Nowe nakłady powodują przyrost plonów, zwiększają globalne rozmiary produkcji oraz zmniejszają nakłady na jednostkę produkcji. W warunkach gdy rynkowa cena produkcji kształtuje się na dotychczasowym poziomie – dodatkowy wzrost produkcji oraz niższe koszty jednostkowe powodują powstanie nadzwyczajnego zysku, który jest podstawą renty różniczkowej II. Kapitalista-dzierżawca płaci właścicielowi ziemskiemu czynsz dzierżawny na podstawie umowy, zawieranej na określony czas, w której sprecyzowana jest także wysokość renty gruntowej. Jest oczywiste, że w okresie, w którym obowiązuje ustalona wysokość renty, korzyści z tytułu dodatkowych lokat kapitałowych w postaci nadzwyczajnego zysku kapitalista-dzierżawca zatrzymuje dla siebie. W momencie jednak zawierania nowej umowy dzierżawnej, jeśli dodatkowe lokaty kapitałowe w ziemię miały trwały charakter (np. melioracje gruntów), właściciel ziemski podnosi wysokość renty, przechwytując w ten sposób korzyści związane z nowymi lokatami kapitałowymi.

informacje ekonomiczne info newsy biznes w internecie business plan a gospodarowanie srodkami firmy szacowanie finansow w biznesie spoleczne skutki kryzysu finansowego badania rynku i 2 info newsy i 2 ubezpieczeniowy biznes rozwoj biznesu i kreowanie wlasnej marki jak zalozyc wlasny biznes ksiegowosc w firmie dostepnosc kredytow hipotecznych a sytuacja deweloperow i 3 info newsy i 3 karty kredytowe sposob na wygodne zakupy jak wyjsc ze spirali zadluzenia czy warto splacic kredyt przed terminem czy banki udzielaja jeszcze kredytow w obcej walucie czy mozna uzyskac kredyt hipoteczny bez umowy o prace i 4 info newsy i 4 czy ubezpieczenie kredytu jest obowiazkowe rosnie zadluzenie polakow w instytucjach pozabankowych darmowe konta bankowe czy zawsze i dla wszystkich coraz wiecej kart platniczych zblizeniowych wysokosc zysku czy bezpieczenstwo kapitalu i 5 info newsy i 5 opcjonalne sposoby inwestowania w produkty bankowe systematyczne oszczedzanie najlepsza inwestycja pieniedzy korzystanie z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego stan gospodarki a korzystne inwestowanie czy warto inwestowac kapital w lokaty terminowe i 6 info newsy i 6 wybor odpowiednich instrumentow inwestycyjnych inwestowanie od rachunku oszczednosciowego po akcje spolek inwestowanie na gieldzie walutowej jak zaczac inwestowac swoje oszczednosci operacje aktywne i 7 info newsy i 7 analiza statystyczna stopy procentowe wysokosc procentu rola kredytu w gospodarce nowe naklady kapitalowe i 8 info newsy i 8 oprocentowanie zysk handlowy banki i system kredytowy pojecia bankowe dla mlodych malzenstw i 9 info newsy i 9 na lokal uzytkowy splata kredytu warunki kredytu ogromny wybor kredytow pomoc fachowca i 10 info newsy i 10 problemy i komplikacje kredyt na dom duze kredyty kredyty dla rodzin dla singli na mieszkanie i 11 info newsy i 11 stanowisko przedsiebiorstwo miedzynarodowe pracodawca po co pracujemy finanse i 12 info newsy i 12 zaaklimatyzowanie w pracy zmiana pracy cv praca jako hobby doswiadczenie zawodowe i 13 info newsy i 13 rekrutacja do pracy nagrody dla pracownikow zly pracownik swiatowy rynek rynek pracy i 14 info newsy i 14 miejsce pracy maszyny pracownik problemy w pracy pierwsza praca i 15 info newsy i 15 dobry pracownik prestizowa firma zycie bez pracy znaczenie pracy posada i 16 info newsy i 16 firma doswiadczenie zawod pieniadz rodzaje pracy i 17 info newsy i 17 komu maja pomoc finanse publiczne czym jest pit 4 co to sa finanse publiczne na czym polega podatek dochodowy od osob fizycznych na czym polega pit 4r i 18 info newsy i 18 co wchodzi w sklad pit u 11 pit 37 na czym polega podatek dochodowy od osob prawnych czy trzeba miec pit od pojazdow jakim podatkiem jest podatek od towarow i uslug i 19 info newsy i 19 pcc 3 czy kazdy musi skladac zeznanie podatkowe jak rozliczac sie z podatku czy trzeba placic podatek gdy nasza dzialalnosc jest zawieszona kto moze skorzystac z finansow publicznych i 20 info newsy i 20 na co ida finanse publiczne kto tworzy sektor finansow publicznych czy uczelnie publiczne korzystaja z finansow publicznych kto odpowiada za niewlasciwe wykorzystanie finansow publicznych jak kontrolowac wydawanie pieniedzy publicznych